Linkkejä

www.aivoliitto.fi
Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus. Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut.

www.ms-liitto.fi
MS-liitto toimii multippeliskleroosia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. MS-liiton ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin MS-liiton 24 jäsenyhdistystä.
Vertaistuen rinnalla MS-liitto tarjoaa ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee sairastuneita ja heidän läheisiään etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuvontaa annetaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille tiedon tarpeessa oleville.
 
www.harvinaiset.fi
Harvinaiset-verkosto on kahdeksantoista sosiaali- ja terveysalan järjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka tekee työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi. Harvinaiset-verkosto on 1995 toimintansa aloittanut valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto.  Toiminnassa mukana olevat yhteisöt ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä tai säätiöitä, jotka edustavat tai tuottavat palveluita harvinaisiin sairaus- tai vammaryhmiin kuuluville ihmisille.

www.suomenfysioterapeutit.fi
Suomen Fysioterapeutit on ajanut fysioterapeuttien ammatillisia etuja jo lähes 70 vuotta. Liitto seuraa aktiivisesti yhteiskunnan tapahtumia, antaa lausuntoja, ottaa kantaa sekä tekee esityksiä ja aloitteita. Näin voimme vaikuttaa päättäjiin ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

www.lymfa.net
Suomen Vodder-Lymfaterapeutit ry on perustettu 1974. Tällä hetkellä jäseniä on noin 300. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja valvoa lymfaterapeuttien ammattitaitoa sekä edistää jäsentensä yhteisiä tavoitteita.
Yhdistys järjestää jäsenilleen ammattitietojen ja -taitojen kehittämiseen tarkoitettuja esitelmä- ja opetustilaisuuksia sekä harjoittaa alaa koskevaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa.

www.rarelink.fi
Sivusto on pohjoismainen linkkikokoelma harvinaisista sairauksista ja vammoista. Rarelinkiä voivat käyttää sekä henkilöt, joilla on harvinainen sairaus tai vamma, että ammattihenkilöstö. Henkilöt, joilla on sama harvinainen sairaus tai vamma, voivat verkostoitua Rarelinkin avulla.

www.invalidiliitto.fi
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.  Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän.

www.seittiweb.org
Nuorisoyhteistyö Seitti on toimintaa liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Toimintaa toteutetaan nuorten ehdoilla ja nuorten lähtökohdista, toiminta on nuorten itsensä suunnittelemaa. Seitti myös välittää ajankohtaista tietoa. Seitti on mukana vaikuttamistoiminnassa

www.lihastautiliitto.fi
Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään. Tärkeimpiä palvelumuotojamme ovat oikeuksien valvonta, sopeutumisvalmennus sekä tiedottaminen.

www.hiy.fi
Helsingin Invalidien Yhdistys ry (HIY) edistää fyysisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa.

www.lyhytkasvuiset.fi
Lyhytkasvuiset - Kortväxta ry on vuonna 1984 perustettu lyhytkasvuisten henkilöiden ja heidän läheistensä valtakunnallinen järjestö, jossa on n. 650 jäsentä.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän etujaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.

www.kynnys.fi
Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Sen perustivat vammaiset opiskelijat 1973.
Kynnys ry:n toimipisteet ovat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Toimintaryhmiä on pääkaupunkiseudulla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Mikkelissä, Porissa, Kajaanissa ja Rovaniemellä.

www.suomenosteogenesisimperfecta.fi
Osteogenesis Imperfecta eli synnynäinen luustohaurastumistauti on perinnöllinen sairaus, joka johtuu kollageenin, elimistön sidekudoksessa olevan valkuaisaineen, perintötekijöiden säätelemän rakenteen virheestä. Diagnoosi on johdettu sanoista osteogenese eli luun synty ja imperfect eli epätäydellinen. Yhdistys toimii yhteistyössä Invalidiliiton kanssa.

www.heta-liitto.fi
Heta on työnantajayhdistys henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehitykseen siten, että vaikeavammaisten ja vammaisten henkilöiden henkilökohtaisten avustajien työnantajien perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet toteutuvat siten, että suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa toteutuu ja heidän oikeudellinen asema turvataan.

www.aspasaatio.fi
Asumispalvelusäätiö ASPA edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveys-kuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä.
Säätiö kehittää yksilöllistä, laadukasta ja turvallista asumista sekä pyrkii yleisesti vaikuttamaan asuntojen ja koko yhdyskuntarakenteen suunnitteluun ja rakentamiseen tasaveroisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille soveltuviksi. Säätiö omistaa asumispalveluita tuottavan ASPA Palvelut Oy:n.