Allasterapia

Allasterapialla tarkoitetaan vedessä tapahtuvaa liikeharjoittelua. Heseva-kuntoutuksessa  allasterapiaa toteutetaan yksilöllisesti; fysioterapeutti on altaassa mukana ohjaamassa kuntoutujaa.

Allasosasto soveltuu liikuntarajoitteisille ja sinne on esteetön pääsy pyörätuolilla. Allasosatolla on suihkupyörätuolit käytettevissä. Altaaseen pääsee siirtymään loivien portaiden sekä kahden allashissin avulla. Terapia-altaamme on 12 metriä pitkä ja sen syvyys on 90 -130 cm. Veden lämpötila altaassa on 32 C. Veden noste helpottaa vedessä liikkumista ja mahdollistaa liikkumisen niveliä kuormittamatta. Veden vaste tekee harjoittelusta tehokasta.  Lisäksi lämmin vesi rentouttaa kokonaisvaltaisesti.

Allasterapia koostuu yksilöllisestä ohjelmasta, jota toteutetaan terapiasuunnitelman pohjalta. Allasterapia mahdollistaa kuntoutujalle sellaisten toimintojen ja liikkeiden harjoittelun, jotka olisivat liian haasteellisia muualla kuin altaassa. Esimerkiksi kävely kuivalla maalla saattaa olla hyvin vaikeaa tai mahdotonta, mutta altaassa se voi onnistua. Allasterapiassa käytetään apuna erilaisia allasvälineitä.

Allasterapiaan sisältyy kuntoutujan tavoitteista ja toimintakyvystä riippuen

  • hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoitteita,
  • liikkumis- ja toimintakykyä tukevia harjoitteita,
  • tasapaino- ja koordinaatioharjoitteita,
  • lihasvoimaa ylläpitäviä ja parantavia harjoitteita sekä
  • nivelten liikkuvuutta ylläpitäviä ja lisääviä harjoitteita.

 

 

BAD RAGAZ RING METHOD-ALLASTERAPIAHARJOITTELU

Bad Ragaz Ring Method (BRRM) on allasterapian harjoittelumuoto, jossa kaikki liikkeet tehdään kelluen selinmakuulla. Kelluminen saadaan aikaan renkaiden ja kaulurin avulla, jolloin menetelmä ei vaadi harjoittelijalta uimataitoa tai kykyä seistä. Yksilöllinen harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjaamana ja hyödyntämällä veden kelluttavia ja liikettä vastustavia ominaisuuksia. BRRM on tehokas harjoittelumuoto lihasvoiman, kestävyyden, liikkuvuuden ja liikehallinnan kannalta ja voi auttaa myös lihasjännitykseen, spastisuuteen ja kipuun.

Erityisesti BRRM sopii ihmisille, joilla sairaus, vamma tai kiputila on aiheuttanut toimintakyvyn heikkenemistä. Menetelmää on käytetty esimerkiksi lihasheikkouteen tai –jäykkyyteen neurologisissa sairauksissa ja vammoissa, tulehduksellisten sairauksien oireiden lievitykseen, pitkittyneiden kiputilojen hoitamiseen sekä leikkauksen jälkeiseen kuntoutukseen. Harjoiteltavat liikkeet ja harjoittelutapa perustuvat aina asiakkaan tavoitteisiin ja fysioterapeutin arvioon, joilla pyritään takaamaan mahdollisimman tehokas ja turvallinen harjoittelu. Heseva-kuntoutuksen kaikki allasterapeutit ovat ensimmäisinä Suomessa saaneet virallisen BRRM-koulutuksen.

Menetelmä on saanut nimensä sveitsiläisen tunnetun kylpyläkaupungin Bad Ragazin mukaan, jolla on pitkä historia allaskuntoutuksessa. Renkaita on hyödynnetty allasterapiassa jo 1950-luvulta alkaen, mutta nykymuotoisen BRRM:n katsotaan syntyneen vasta tämän jälkeen 1990-luvulla, jolloin kellumiseen yhdistettiin kolmiulotteiset liikemallit sekä hermoston toiminnan että yleiset liikuntaharjoittelun periaatteet.